Rädda Kulturskolan i Salem från neddragningar - för elevernas skull!

2019 gjorde Salems kommun en vinst på över 50 miljoner kronor. Samma år tog man beslut om att börja sänka de höga avgifterna till Kulturskolan.


I början av 2020 ålägger kommunen istället Kulturskolan att väsentligt DRA NED sina kostnader som bland annat drabbar de som spelar cello där undervisningen helt dras in samt alla fiolelever som får minskade resurser. Men hela kulturskoln påverkas mer eller mindre.


Detta är ett dråpslag för den kompetenta och välfungerande verksamheten som Kulturskolan bedriver och ett helt hån mot alla elever som som går där.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna Sandqvist lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...