RÄDDA KULTURSKOLAN I OCKELBO!

Ockelbo kommun planerar att förändra kulturskolan på följande sätt:

 

 

-       De vill avveckla kulturskolans och fritidsgårdens lokaler (Kulturstation) och istället förlägga lektionerna till Perslundaskolan. I sin skrivelse på hemsidan menar de att lokalerna finns för detta, men lärarna på såväl skolan som kulturskolan menar att det inte finns lokaler som räcker i varken antal eller storlek för att bedriva lektioner och förvara instrument. Dessutom skulle detta innebära att de yngre eleverna ska ha sina lektioner i samma utrymmen som fritidsgården – en miljö som kan kännas otrygg för dem.

 

 

-       Kommunen planerar också att upphöra med undervisning på skoltid och istället förlägga alla lektioner innan eller efter skoldagen. I kommunens skrivelse pekar man på skollagens bestämmelse om lagstadgad undervisningstid, men tvärtom står det i skollagen att ”det får inte finnas ett generellt förbud mot ledighet som gäller alla elever i skolan. En samlad bedömning av den individuella elevens situation måste alltid göras.”  Kulturskolans lektioner sker idag aldrig utan bedömning av och överenskommelse med eleverns lärare och föräldrar. I praktiken kommer kommunens nya förslag göra det mycket svårare för många barn att spela på kulturskolan. De flesta bor inte nära skolan och skulle behöva ta skolbuss hem för att sedan ta sig tillbaka till musiklektionen eller bli kvar sent efter lektionstid.

 

 

Allt detta motiveras med effektivisering och besparingskrav. Men vad väljer vi att spara in på?

 

Att ha en kulturskola där kommunens alla barn ges goda möjligheter att i lugna miljöer lära sig instrument, musicera tillsammans och hitta kulturella och konstnärliga sammanhang är otroligt viktigt om vi vill att Ockelbo ska vara en levande plats!

 

Ockelbo har en lång och rik musiktradition och mycket av den musik som skapats i Gästrikland kommer härifrån.

 

Att ge våra barn möjlighet att studera och lära sig musik är ett sätt att ta hand om och utveckla vårt kulturarv, och det gör att Ockelbo fortsätter vara en plats att leva och verka på.

 

Skriv under för att visa ditt stöd, tillsammans vill vi rädda Ockelbos kulturskola och Kulturstation!


Styrbjörn Åkesson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Styrbjörn Åkesson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...