Rädda kulturmiljön och naturen vid Järle Kvarn

 

Naturvårdsverket (NV), som äger naturreservatet vid Järleån
och även Järle Kvarn ansöker nu om att få  riva ut kvarndammen
vilket kommer att medföra stora ingrepp på den värdefulla miljön.

Detta vill vi förhindra.

20200606_Järle_kvarn_(5)_till_namninsamlingen.jpg

 

Järle stad och området vid Järleån har spelat en stor roll i Bergslagens- och Sveriges industrihistoria och de spår som finns här vittnar om järnhanteringen och de levnadsvillkor som människorna här levde under. 

Järle kvarnområde är en liten men viktig del av Järleåns naturreservat. Platsen har idag stor betydelse som rekreationsområde och är ett tillgängligt besöksmål för människor som vill uppleva både historia och naturliv.

 

NV anser att en utrivning av dammen skulle underlätta för fiskvandring och musslor men vi anser att man borde kunna skapa faunapassager och miljöanpassa efter dagens krav utan att skada kulturminnen och den biotop som utvecklats under 500 år.

Men vattenspegeln ovanför bron försvinner och med den möjligheten att visualisera vattnets betydelse som kraftkälla. Möjligheterna att använda vattenkraften både till elkraftsproduktion och malning försvinner för alltid. 

 

Den kulturhistoriska miljön och den artrika naturen som
utvecklats under många hundra år vid Järle Kvarn
måste bevaras och de står inte i motsatsställning mot varandra! 

Musslor och människor kan leva sida vid sida.

 

Läs mer och gå med i vår Facebookgrupp
Vi som vill rädda kultur- och naturmiljön vid Järle Kvarn

Läs även på Naturvårdsverkets hemsida: 
Naturvårdsverket om "Området vid Järle kvarn


Boel Mormor Johansson, Hasselbacken, NORA    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Boel Mormor Johansson, Hasselbacken, NORA kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...