Rädda Klubbgärdsskolan (Piteå)

Namninsamlingen för att rädda Klubbgärdsskolan pågår t.o.m den 3 juni 2013 och därefter kommer listorna att lämnas in till Piteå Kommun tillsammans med remissvaret.

Traditionell namninsamling pågår även offline genom dörrknackning av skolelever i stadsdelen. Det räcker om ni skriver under antingen här eller på papper!


Utdrag ur
REMISSVAR SKOLUTREDNING PITEÅ KOMMUN

Klubbgärdet är idag en mycket attraktiv stadsdel med villakvarter och lägenhetsområden centralt beläget i Piteå. Ett område som under det senaste decenniet upplevt ett generationsskifte med stora barngrupper som tillkommit. En levande stadsdel där en stor del av kvaliteten beror på Klubbgärdskolan som ligger mitt i området. Skolan som är känd för att vara en av de mest omtyckta skolorna i kommunen erbjuder trygghet och möjlighet för alla barn att blir sedda. Man kan säga att den har den lilla byaskolans alla fördelar, trots att den ligger i centrala Piteå.  En litenhet som ger trygghet – det allra viktigaste som barnen behöver för att rustas för framtiden.

Vi vill med denna skrivelse argumentera för att få behålla en skola i stadsdelen Klubbgärdet, där alternativa förslag till lösningar presenteras nedan. Att flytta Klubbgärdsbarnen till Munksund för F-3 bedöms enhälligt av föräldrarna på Klubbgärdsskolan som en utveckling åt fel håll. Att lägga ned skolan skulle innebära att slå sönder en väl fungerande skola där barnen känner sig trygga, sedda och får en bra utbildning. Att skolan bibehålls i närområdet (läs Klubbgärdet) är viktigt då den utgör den naturliga träffpunkten för Klubbgärdsbarnen även på fritiden. Den har därigenom en socialt viktig roll. Alternativet att flytta skolan till Munksund är att flytta skolan bort från stadsdelen åt ”fel” håll, dvs dit i stort sett ingen pendlar. För Klubbgärdsbarnen kommer Munksund aldrig att bli en mötesplats i åldern F-3, utan endast ett stort skolkomplex utan förankring i närmiljön.

Läs hela Remissvaret här: http://www.scribd.com/doc/143205473/Remissvar-skolutredning-Pite%C3%A5-Kommun-2013-05-23

Läs utredningen här: