Rädda Klippans Friskola!

Klippans Friskola har drabbats av konkurs och kommer efter beslut från konkursförvaltaren att drivas fram till jullovet 21 december 2018. Det många kanske inte känner till är att Klippans Friskola, och innan dess PeterSvenskolan, är och har varit en fristad för väldigt många elever. Elever har kommit från andra skolor inom och även utanför kommunen på grund av missnöje med sin gamla skola. Det är elever som av olika skäl inte mått bra i den skola de gått i innan de började på Klippans Friskola/PeterSvenskolan. Dessa elever har av olika skäl inte trivts, mått psykiskt dåligt, inte passat in, inte fått det stöd de behöver, blivit utsatta/mobbade eller bara haft behov av en mindre kontext.

Dessa elever har funnit sin plats i den lilla skolan mitt i Klippan. Där har de kunnat blomma ut, prestera bättre, ha bättre fokus, må bättre psykiskt. Där har dessa elever blivit sedda, fått studiero, kunnat hitta en gemenskap och fått vara sig själva. Där har många sluppit att vara rädda för att gå till skolan, sluppit att känna sig dumma och/eller annorlunda, sluppit att känna sig nedstämda, sluppit huvudvärk, ont i magen, ångest och istället fått en högre skolnärvaro. Mot bakgrund av detta är det föga förvånande att Klippans Friskola/PeterSvenskolan har legat i topp i kommunen vad gäller avgångsbetygen i åk 9.

Det är allas stora förhoppning att kommunen ser till elevernas bästa genom att ta över
skolverksamheten i de befintliga lokalerna med befintlig personal så att eleverna slipper byta skola, lärare och eventuella klasskompisar. Det vore det absolut bästa ur ett elevperspektiv och en samhällsekonomisk vinst där vi tillvaratar elevernas olikheter.
VI VÄDJAR TILL KOMMUNEN ATT TA ÖVER SKOLVERKSAMHETEN I SIN HELHET ISTÄLLET FÖR ATT PLACERA UT 160 ELEVER PÅ SKOLOR RUNTOM I KOMMUNEN.

 


Ann-Sophie Armerin Kvick    Kontakta namninsamlingens skapare