Rädda Hillesjön

Rädda Hillesjön!

Myndigheterna fortsätter att låta Hillesjön sänkas och sjön växer igen. Ser man till den dokumentation som finns från sent 1800-tal fram till idag kan man konstatera att sjön sänkt minst 1,5 meter för att blottlägga mer åkermark för några lantbrukare med konsekvens att grundvattennivån sänktes lika mycket

Nu tillåter man ytterligare 20 cm sänkning till att börja med baserat på den vattendom som finns från 1924.

En vattendom som knappast håller utifrån ett modernt tänkande och ur miljösynpunkt.

När sjöar sänks och våtmarker torrläggs blr en en accelererande negativ klimatpåverkan. Inte så liten och detta har dessutom skett förut vid Mårdängssjön. Detta måste årgärdas så att klimatpåverkan blir noll.

Och troligen det som kommer bli avgörande för om delar utav sjön fortfarande kommer att kunna klassas som sjö istället för träskmark. Sjön var troligen dubbelt så stor och var i god balans bra innan sjösänkningen.

Vi begär därför att den gamla vattendomen från 1924 ändras.

Länsstyrelsen har fått underlag att kunna ändra vattendomen till en modern sådan som tar hänsyn till de viktiga sakerna och låter vår sjö, få vara härlig lite insjö.

Det är Länsstyrelsen som äger frågan.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Hans Nilsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...