Rädda Finska klasserna i Stålhamraskolan!

Hjälp oss att bevara barnens rätt till den finska kulturen och det finska språket i Södertälje som är ett finskt förvaltningsområde.

Idag finns två finska klasser (F-3 och 4-6) på Stålhamraskolan Södertälje och nu hotas den finska undervisningen.

Skolan vill placera eleverna i förskoleklassen i en vanlig klass där det ska finnas en förskollärare som är finsktalande men undervisningen kommer inte att kunna bedrivas på finska då majoriteten av eleverna i klassen inte kommer att förstå.

Övriga årskurser kommer att slås samman till årskurs 1-6 vilket skolan själva säger missgynnar elevers lärande och utveckling. Vi hoppas på att skolan ska fortsätta med undervisningen som idag bedrivs på skolan.svefin.jpg


Minna-Marjaana Kitterfeldt    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Minna-Marjaana Kitterfeldt kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...