Rädda Falu Konstgrafiska Verkstad från nedläggning!!

Verkstan1.jpg

 

Falu Kommun har ålagts att spara pengar på bl.annat kultursektorn.

Man har som en åtgärd tagit bort föreståndartjänsten på Falu Konstgrafiska Verkstad.

I dagarna skall kommunens politiker besluta om den ideella verkstadsföreningen skall få administrera och ta över verksamheten eller om verkstaden skall läggas ner efter att ha varit aktiv i 63 år. Falun är känt sedan decennier för sina Falugrafiker och det är den traditionen FKV har byggt vidare på. Verkstan är en framstående kraft i den svenska grafikkulturen med ett stort kontaktnät i omvärlden. 

Nu är alltså den gamla konstgrafiska traditionen i Falun hotad av en kortsiktig och kulturfientlig politik med ett missriktat besparingskrav. 

En god tradition är som ett träd. En ek. Den tar lång tid att växa till sig och kan oåterkalleligen huggas ner på ett ögonblick. Så får det inte bli. Den icke kommersiella konstutövning som bedrivs på verkstan behöver fortsatt stöd av kommunen eftersom en enskild konstnär inte mäktar med att skaffa den maskinpark som en kollektivverkstad kan erbjuda. Att kommuner runt om i landet stöder kollektivverkstäder är numer praxis. En kortsiktig, kontraproduktiv politik får inte avgöra Falu Konstgrafiska Verkstads fortsatta existens.

Stöd oss gärna med din namnunderskrift!

 

Lars Östling, medlem i Verkstadsföreningen FKV


Lars Östling /Verkstadsföreningen FKV    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lars Östling /Verkstadsföreningen FKV lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...