Rädda El Sistema Motala

IMG_0118.jpeg
Stöd El Sistema Motala. De styrande i bildningsnämnden vill besluta om att lägga ned El Sistema i Motala på ett möte i november 2023.

Tar man bort verksamheten berövar man barnen möjlighet att växa som individer, få en identitet och plats i samhället, frihet och uttryckskraft, en jämlik tillgång till kultur och fritidssysselsättning.

Istället riskerar man mycket större kostnader för bl a skola, socialförvaltning. En ungdom i utanförskap räknar man med kostar samhället ung 2 mkr/ år. El Sistema kostar idag kommunen 2,1 mkr/år - och då når man runt 500 barn varje vecka!

I nio år har verksamheten funnits i områdena Väster och Charlottenborg där man metodiskt och strukturerat byggt upp en framgångsrik och uppskattad verksamhet.

Gör din röst hörd!

Skriv under namninsamlingen för att visa ditt stöd för vad El Sistema gör. Alla underskrifter kommer att lämnas till de styrande innan deras möte.


Vad är El Sistema?

El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och folkmusik. Genom att upptäcka glädjen och skönheten i musiken ges barnen verktyg att skapa drömmar och mål med egen drivkraft. El Sistema verkar primärt där behoven är störst och verksamheten involverar även barnens familjer.