Rädda Danderydsfotbollen - avskaffa Danderydsmodellen

I valrörelsen lovade Moderaterna m fl att avskaffa Danderydsmodellen. Denna Danderydsmodell innebär att kommunen inte själva byggt anläggningar för vissa idrotter utan istället uppmuntrat föreningarna att skapa förutsättningar för sin verksamhet genom att gå i borgen för lån för att föreningarna själva ska låna pengar för att bygga sina anläggningar. Fotbollen är det största offret för denna modell.

Danderydsmodellen innebär att Danderyds fem fotbollsföreningar tillsammans har fått ta lån (med räntor och amorteringar) på ca 40-50 msek för att bygga fotbollsplaner. Vissa föreningar har till och med tvingats låna för att bygga omklädningsrum. Kostnaderna för detta måste medlemmarna betala. Detta innebär att det kostar flera gånger mer att spela fotboll i Danderyd än i någon annan kommun.

Bördan av kostnaden men också behovet av att driva särskilda konstgräsbolag håller på att ta kål på kommunens fina forbollsverksamhet. Dessutom skapar modellen en osund konkurrens mellan föreningarna eftersom man vinner på att ha fler medlemmar. Fotbollen i Danderyd engagerar mer än 2500 barn i och ungdomar. Den genererar minst 30 msek i direkt samhällsnytta årligen, och varje investerad krona ger tio tillbaka över en femårsperiod. Det är inte förenligt med modern syn på hållbarhet att driva detta som Danderyds kommun gör.

Trots detta vill inte Hanna Bocander, Johanna Hornberger, m fl av kommunens ledande politiker stå för det man lovat: att lösa in anläggningarna. I och med detta motarbetar man de facto kommunens största idrott: fotbollen står för ca 50% av all fritidsaktivitet i Danderyd.

Skriv på detta upprop och kräv att Danderyds kommuns ledande politiker står vid sina löften och verkar för istället för emot Danderyds fotboll.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Johan Englund överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook