Rädda biblioteken!

12 representanter för och medlemmar i Sveriges Författarförbund har i Dagens Nyheter den 9 februari startat ett upprop för att rädda biblioteken. Skriv på du också!

Biblioteken tillhör demokratins infrastruktur. Hoten från demokratifientliga opinioner, polarisering och förfalskad information understryker deras växande betydelse. Biblioteken är den största, mest besökta och spridda kulturinstitutionen i landet. Men på punkt efter punkt går utvecklingen i fel riktning. Det rör såväl folkbibliotek som skolbibliotek och avsaknaden av ett digitalt nationalbibliotek. När bibliotek privatiseras slår efterfrågan ut kvalitetskrav och läsfrämjande insatser. Läs hela artikeln här.

  • Vi uppmanar den nya regeringen att göra bibliotekens framtid till en kulturpolitisk huvudfråga. Biblioteksdöden måste upphöra, folkbiblioteken rustas upp, det digitala nationalbiblioteket förverkligas och skolbiblioteken ges ett tydligt regelverk så att kommunerna inte kan smita från sitt ansvar.

  • Vi uppmanar landets kommun­politiker att uppgradera bibliotekens betydelse för den lokala demokratin, läs- och litteraturfrämjandet, integrationen och kunskapsutvecklingen så att de kan delta som levande knutpunkter i det lokala, nationella och globala.

  • Vi uppmanar alla landets invånare att tillsammans med Sveriges Författar­förbund slå vakt om biblioteken i en tid när angreppen mot det öppna samhället växer. För varje nedlagt bibliotek måste det öppnas minst ett nytt. Håll demokratin levande – utveckla biblioteken!

 

Grethe Rottböll, ordförande för Sveriges Författarförbund 
Per Wirtén, styrelsemedlem, Sveriges Författarförbund 
Madeleine Hjort, ordförande i Författarförbundets biblioteksråd 
Erik Andersson, författare och översättare 
Majgull Axelsson, författare 
Henrik Berggren, författare 
Sara Bergmark Elfgren, författare 
Sigrid Combüchen, författare 
Jan Guillou, författare 
Ola Larsmo, författare 
Jila Mossaed, författare 
Klas Östergren, författare och översättare


Sveriges Författarförbund    Kontakta namninsamlingens skapare