Rädda Ängstugans förskola!

I slutet av november 2019 väntas Örkelljunga kommun ta beslut om kontraktet för Ängstugans förskola ska förlängas efter sommaren 2020 eller inte. Med er hjälp kan vi påverka beslutet om att få ha förskolan kvar. Skriv under denna namninsamling! Vi behöver 6000 underskrifter enligt en politiker i kommunen.

Ängstugan är en mindre men otroligt välmående förskola i Örkelljunga kommun. Med välmående menar vi; trygga barn, mycket nöjda föräldrar och lite sjukfrånvaro hos barn och personal. Både barn, föräldrar och personal vill inget hellre än att Ängstugan ska finnas kvar. Ängstugan har ett stort upptagningsområde utanför centrala Örkelljunga och en för kommunen unik pedagogik som utgår från naturvetenskap, mycket friluftsliv och kreativt skapande av naturens resurser. Den unika utemiljön som barnen och personalen skapat tillsammans, samt närheten till skogen är något ingen annan förskola erbjuder i kommunen. Anledningen till kommunens övervägande att stänga Ängstugan grundar sig i besparingar. Vi menar att historiskt sett när det dragits in på resurser på grund av nästkommande årsprognos har det ofta åren därpå funnits behov av fler platser. Då har man tvingats trycka in fler barn på befintliga förskolor och/-eller sätta in baracklösningar. Viss lokalberedskap måste få finnas. Ingen vinner i längden på för lite marginaler eller vad det medför i stress för barn och personal, sjukfrånvaro och tid för ny inskolning. Genom att lägga ner en välmående verksamhet vinner man inte ekonomiskt i längden och i det stora. Ängstugans framtid spelar roll även för kommunens andra förskolor. En nedläggning av Ängstugan innebär större barngrupper för alla. Var med och påverka och skriv under för Ängstugans framtid!

Vänligen, föräldrar & vårdnadshavare på Ängstugan8320B36D-BF51-465B-BEC7-498600A179B3.jpeg