Rädda äldreboendet Björkgården i Knutby

#räddabjörkgården

VAKNA UPP KNUTBYBOR, BOENDE, ANHÖRIGA, ARBETANDE 
SNART ÄR DET FÖR SENT!

Uppsala kommun planerar att lägga förslag att äldreboendet Björkgården i Knutby ska lläggas ner.

Äldrenämndens arbetsutskott jobbar nu på förslag som kan leda till att de kommer lägga röster på ett förslag 22 oktober att Björkgården ska läggas ner. 

På grund av kommunens beteende att ha oklart  hyresavtal, så börjar vi tveka och tro att det är faktum att de inte vill ha Björkgården kvar.

Oro sprider sig och vi har ett fint fungerande äldreboende och människor som levt i bygden har i dag möjlighet att få stanna i sin hembygd.

Även äldre som fått plats från staden trivs och vill bo på Björkgården.

Vi vill med denna skrivelse samla namnunderskrifter som talar om för Äldrenämnden med ordförande Monica Östman att vi som bor lever och verkar i Knutby och dess omgivning eller har åsikt att äldreboende ska finnas även 4 mil utan för Uppsala stad.

Centraliseringen måste stoppas landsbygden vill också leva och fungera.

DU SOM SKRIVER UNDER GÖR DIN RÖST HÖRD.

VI VILL HA BJÖRKGÅRDEN KVAR SOM DEN ÄR.

STOPPA NEDLÄGGNING AV BJÖRKGÅRDEN,

 

BAKOM DENNA SKRIVELSE STÅR VI ALLA ENADE OAVSETT BAKGRUND 

Den som lever, bor eller har någon anhörig, arbetar eller på något sätt har anknytning eller tycker landsbygden har lika rätt att ha god socialomvårdnad, trygg ålderdom som de som bor i storstad.

Den är välkommen att skriva under.

 

Senast 20 oktober behöver vi ditt stöd så vi hinner lämna över till Äldrenämnden.

 

Finns även en facebook sida https://www.facebook.com/R%C3%A4dda-%C3%A4ldreboendet-Bj%C3%B6rkg%C3%A5rden-i-Knutby-1005518842801716/timeline/

Där går det att göra inlägg och följa vad som händer.