Rädda Junghans-parken - säilyttäkää Junghansin puisto!

Junghansparken_Bosse_lilla_gula_huset_DSC_0187.jpg

Villa Junghans-parken bör bevaras. Vi undertecknade kräver att Villa Junghans-parken – den enda parken i centrum – i sin helhet bevaras från bebyggelse. Det gamla byggprojekt vars syfte är att uppföra flervåningshus i området bör skrotas en gång för alla. Ingen stad – allra minst en trädgårdsstad – har råd att förstöra sina centralparker. Parker är stadens lungor, filter mot buller och damm, sköna smycken som ger ro åt själen. Om träden fälls och fågelsången tystnar förvandlas staden till ett urbant monster. Så får inte ske! Vi kräver att Junghans-parken bevaras för kommande generationer!  

 

Villa Junghans-puisto on säilytettävä. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Villa Junghans-puisto – ainoa puisto kaupungin keskustassa – kokonaisuudessaan suojataan rakentamisesta. Vanha suunnitelma, jonka mukaan alueelle rakennetaan kerrostaloja, on lopullisesti romutettava. Millään kaupungilla – varsinkaan ei puutarhakaupungilla – ei ole varaa hävittää keskuspuistonsa. Puistot ovat kaupungin keuhkot, ne ovat suodattimia melua ja pölyä vastaan, puistot ovat kauniita koruja jotka antavat rauhaa sielulle. Jos puut kaadetaan ja lintujen laulu vaikenee, niin kaupungista tulee urbaani hirviö. Näin ei saa tapahtua! Me vaadimme että Junghans -puisto säilytetään tuleville sukupolville!


Pro Junghans-parken/Tom Sandström    Kontakta namninsamlingens skapare