PROTESTLISTA OCH NAMNINSAMLING MOT FÖRSLAGET OM NEDSTÄNGNING AV AKTIVITETSHUSET VÄSTER OCH AKTIVITETSHUSET ANGERED

Aktivitetshusen.jpg

Göteborgs kommun har gått ut med förslaget att stänga ned Aktivitetshuset Väster och Aktivitetshuset Angered, detta på grund av de stora ekonomiska nedskärningarna som sker just nu. Vi är många som berörs av detta förslag och anser att detta är oacceptabelt.

Aktivitetshuset Väster och Aktivitetshuset Angered är verksamheter som gör en stor skillnad för personer som lider av psykisk ohälsa och som behöver en meningsfull sysselsättning, där målet är att komma ut i arbete eller studier. Aktivitetshusen bör betraktas som en länk mellan vården och samhället/arbetsmarknaden. Stänger man ner den viktiga länken stryper man möjligheten för dessa personer som faktiskt har en önskan om att utveckla sin förmåga och få bli en del av samhället/arbetsmarknaden.

Detta beslut skulle leda till kontraproduktivitet, det vill säga att människor återinsjuknar eller stagnerar i sin rehabiliteringsprocess. Detta anser vi skulle orsaka katastrofala konsekvenser för individer som redan tillhör en utsatt grupp och för samhället i stort.

Du kan läsa mer om detta i artikeln nedan:

https://www.mitti.se/nyheter/aktivitetshus-for-personer-med-psykisk-ohalsa-kan-stangas-6.3.181863.456b4bbee8

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Susanna Lundgren kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...