Protestlista mot organisationsförändringar i skolverksamheten inför budget 2020 Öckerö Kommun

PROTESTLISTA MOT ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR I SKOLVERKSAMHETEN INFÖR BUDGET 2020


Vi motsätter oss att våra barn och ungdomar drabbas av en kortsiktig och ej hållbar ekonomisk politik i Öckerö kommun. Vi kräver att man från och med nu tar mer långsiktigt hållbara beslut gällande våra barn och ungdomar.


Det beslutsunderlag som politiken mottagit är bristfälligt, saknar en djupgående riskanalys och bör genomarbetas avsevärt mycket mer med delaktighet av berörda barn och pedagoger innan beslut fattas.


Vi anser därför att beslut om besparingsåtgärderna inom skola och barnomsorg i Öckerö kommun bör bordläggas tills ett mer genomarbetat förslag finns med tydlig och konkret konsekvensanalys.


Rebecca Edvardsson, Skolupproret Öckerö Kommun    Kontakta namninsamlingens skapare