Protestlista för Håckle nr 1 bergsstaten, Rolling Road Exploration Sweden AB för provborrning av mineraler på gällande marker Härseby-Kulla-Skrukarp-Storeberg och Hållingstorp mfl

Kanske detta är intresse för alla som bor runt Boren!?
Rolling Road Exploration Sweden AB, har sina grundtankar i att borra efter kobolt och zink Härseby mot Borensberg. Båda de mineralerna har en växande efterfrågan på grund av ökad tillverkning av fossilfria energialternativ. Utvinningen av kobolt kan ha en omfattande konsekvens för ekosystemet där det utvinns; vattendrag, sjöar, grundvatten, berggrund, åkrar, äng och betesmarker. Konsekvenserna kan leda till försurning och utsläpp av andra ohälsosamma ämnen, eventuellt däribland arsenik.
Vi kommer att samla in namnunderskrifter för att, om möjligt, försöka stoppa detta, vi vill värna om naturen här, då även Boren kommer att påverkas om det är så att de finner det de söker.
Facebook