Protest mot sämre skolmat på Engelbreksskolan

Jag fick idag det bifogade meddelande från Engelbreksskolan i Borås Stad där dom informerar om behovet att skära ner på matbudgeten för barnen på Engelbreksskolan. Vilket kommer innebära inköp av billigare råvaror och därmed sämre kvalité på maten till våra barn.

Kosten står för 80% av en människas prestationer då det är bränslet som driver oss. Om bränslet försämras så försämras även prestationerna. Energi, förbränning och blodsocker styrs helt och hållet av det vi stoppar i oss. I ett samhälle där maten bara blir allt sämre så är det skrämmande att skolan väljer billigare alternativ av bränsle till våra barn och framtid.

Skär ner på något som inte påverkar barnens hälsa - utan hälsan har man ingenting!