Protest mot Engelbrektsskolans rektor

Vi protesterar mot att Engelbrektsskolan tillämpar en policy för tjänstledighet utan att ta hänsyn till särskilda omständigheter. Vi tycker att det här är dålig personalpolitik som dessutom får negativa konsekvenser för elevernas välmående och lärande. 

Bakgrund till protesten:

Lisa Östblom, mentor för klass 6a, ansökte om 3 dagars tjänstledighet, 8 månader i förväg. Lisa ska  besöka sin dotter i Australien som hon på grund av covid-pandemin inte haft möjlighet att träffa. Hon ansökte om ledighet den 20-22 december, dagar då elevernas betyg är satta och ordinarie lektionstid ofta ersätts av andra aktiviteter, vilken avslogs av rektorn. Lisa fick då välja att avsluta sin anställning. Vi accepterar inte att Engelbrektskolans rektor väljer att skolans elever förlorar en kompetent, erfaren och mycket omtyckt lärare.

Vi kräver att Lisa erbjuds att fortsätta som mentor för klass 6a samt att Engelbrektskolan rektor beviljar hennes tjänstledighet i december. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lina lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...