Protest mot de nya reglerna för boendeparkering i Sundbyberg

Vi protesterar härmed mot de nya regler för boendeparkering som gäller i Sundbyberg från och med den 1 augusti 2019. Dessa regler innebär bl.a. att invånare med boendeparkeringstillstånd framöver enbart får parkera sin bil i maximalt 24 timmar på anvisade parkeringar i Sundbyberg. Denna begränsning försvårar vardagen avsevärt för många boende då det innebär att man t.ex. inte kan resa bort eller ens vara sjuk för att man varje dag måste flytta på sin bil för att undvika parkeringsböter. Samtidigt innebär det att många boende varje dag måste köra runt och leta efter en ny plats, i en redan mycket svår parkeringssituation. Detta är helt orimligt och inte realistiskt. De nya reglerna innebär även att boende i nyproduktion inte ens har möjlighet att ansöka om boendeparkeringstillstånd. De boende i nyproduktion omfattas alltså inte ens av samma förmåner som kommunens övriga invånare, trots att de betalar precis samma skatt som alla andra.


Andreas Johansson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Andreas Johansson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...