Protest mot Boliden AB:s planer på deponi på Degerön

Vi som står bakom denna skrivelse är boende på Alderholmen, Ursviken – mitt över älven i förhållande till Degerön/Degeröberget där Boliden AB nu har planer på att anlägga en deponi för restprodukten Järnsand/Granulering. Att anlägga en deponi av Järnsand skulle för mycket lång tid förstöra omgivningarna på Degerön och runt omkring. Vi som är boende i närområdet vill framföra våra kraftigaste protester mot dessa planer och hoppas att beslutsfattarna beaktar detta när ett beviljande ska övervägas.

Vi anser att den planerade lagringsplatsen är mycket olämplig av följande skäl:

Området är ett fint marint naturområde med närhet både till stad och havsmiljö och boende i nära anslutning. Att anlägga en deponi av Järnsand i den planerade omfattningen är helt olämpligt (300 000 ton per kalenderår). Det förstör både den naturliga växtlighet samt djurliv och skogsmiljö där friluftsliv och bärplockning är vanligt förekommande.
För att anlägga den planerade lagringsplatsen planeras sprängning och bortforsling av material äga rum. Det är helt obegripligt hur en vacker naturmiljö så nära redan förekommande bebyggelse och närhet till älv och hav genom sprängning kommer att förstöras för all framtid.
Förändring av befintlig naturmiljö skulle även påverka den vackra ”siluett” som i dag upplevs av båttrafik och turism som kommer från havet upp till älven och motsatt riktning från älven ner mot havet.
Kraftig ökning av tung trafik på den redan överbelastade Sundgrundsbron är helt vansinnigt. Många skolbarn från Degerön och Örviken cyklar till- och från skolan över Sundgrundsbron, den ökande trafiken med lastbilar kommer att utgöra en betydande risk för olyckor med barn/unga inblandade.
Den Järnsand/Granulering som planeras läggas på Degeröberget är ”lätt flyktig”, så fort det blåser kommer stora områden kring Degerön, Örviken och Alderholmen Ursviken att besväras med material som blåser runt från deponin av Järnsanden.

 

 

           Alderholmen/Ursviken  2021-09-18

 


Boende på Alderholmen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Boende på Alderholmen lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...