Protest mot bebyggelse av Lillskogen i Spånga Centrum.

Protest mot bebyggelse av Lillskogen i Spånga Centrum.


Vår värdefulla och fina Lillskog, i gapet mellan Spånga Centrum och Solhems Villastad, är hotad!

Stockholms stad ämnar sälja och exploatera marken trots stadsdelens utredningar och antagna parkplan:
• Lillskogens värde som biologisk habitatnätverk för växter,
träd och groddjur (salamandrar)
• Dess kulturella värde som k-märkt område(Solhems villastad)
• Avsaknad av naturområden i stadsdelen

 

https://www.facebook.com/raddalillskogen/

http://www.lillskogen.nu/


Rädda Lillskogen Spånga Centrum    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Fyll i formuläret nedan för att skriva under denna petition skapad av Rädda Lillskogen Spånga Centrum. Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook