Protest mot bebyggelse av Lillskogen i Spånga Centrum.

Protest mot bebyggelse av Lillskogen i Spånga Centrum.


Vår värdefulla och fina Lillskog, i gapet mellan Spånga Centrum och Solhems Villastad, är hotad!

Stockholms stad ämnar sälja och exploatera marken trots stadsdelens utredningar och antagna parkplan:
• Lillskogens värde som biologisk habitatnätverk för växter,
träd och groddjur (salamandrar)
• Dess kulturella värde som k-märkt område(Solhems villastad)
• Avsaknad av naturområden i stadsdelen

 

https://www.facebook.com/raddalillskogen/

http://www.lillskogen.nu/


Rädda Lillskogen Spånga Centrum    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Rädda Lillskogen Spånga Centrum överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook