Privatisering av personlig assistans i Gnosjö kommun - NEJ TACK!

I juni 2020 tog KF i Gnosjö kommun beslut om att personlig assistans skulle läggas ut för upphandling bland privata aktörer.


Detta togs inte emot positivt av varken brukare, gode män, anhöriga eller assistenter. Vi som anhöriga, gode män och brukare har aktivt gjort valet att ha Gnosjö kommun som assistans samordnare och har hittills känt oss trygga med det. Idag är valet fritt att välja kommun eller ett privat aktör som samordnare av assistansen men om denna upphandling fullföljs försvinner denna valmöjlighet och vi blir tvingade att byta till privat aktör.

En påtvingad privatissering kommer påverka alla inblandade negativt. För brukarna splitras tryggheten genom att den personal dom är trygga med idag troligtvis kommer försvinna. 
För assistenterna är risken väldigt stor att arbetsvillkoren blir betydligt sämre och flera av assistenterna har redan antytt att dom inte kommer att följa med över till en privat aktör. 

Det tar lång tid att bygga upp ett bra samspel mellan brukare och assistent. Rutiner, kvalité, stabilitet, trygghet och kontinunitet är viktiga stöttepelare inom personlig assistans. Kvarstår beslutet att privatisera är risken stor att denna trygghet snabbt försvinner för brukarna.

Visa brukare, gode män, anhöriga och assistenter ditt stöd genom att skriva under denna insamling för att påverka politikerna i Gnosjö kommun att fatta ett humant beslut där inte bara ekonomin får styra. PRIVATISERING NEJ TACK!


Pernilla Larsson och Marlene Strömberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Pernilla Larsson och Marlene Strömberg överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...