RÖSTER FÖR UTSATTA OCH VANVÅRDADE BARN I FOSTERHEM !