Personer med funktionsnedsättnings rätt till bra hälsa

Personer med funktionsnedsättning löper en betydligt högre risk att drabbas av ohälsa. Idag är medellivslängden för personer med funktionsnedsättningar 15-30 år kortare än för personer utan funktionsnedsättning. Exempelvis skulle det kunna ses till att så att dessa personer har rättighet till en årlig hälsokontroll. Detta skulle i sin tur kunna motverka ohälsa och förlänga deras medellivslängd. Politiker har säkert mycket andra åtgärder som man skulle kunna göra, och vi hade gärna sett att detta genomförs eftersom att det är ett väldigt stort problem samt ett stort ämne som behöver upplysas mer. Vi tycker inte att det är okej att dethär ämnet inte lyfts upp tillräckligt mycket. Med denhär namninsamlingen vill vi visa poltitiker att det är många som bryr sig om detta. 

Skriv under för att stötta peroner med funktionsnedsättnings rätt till hälsa!


Alice, Ida, Ejra, Edda, Elin    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Alice, Ida, Ejra, Edda, Elin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...