Partner till gravid skall behandlas som likvärdig förälder av region Västmanland

Skriv på för att tillåta pappor/ickegravida partners inom mödravård, förlossning och BB i region Västmanland.

Under pandemin har många fått dra sitt strå til stacken. Kanske har man behövt arbeta hemma, inte träffat sin familj och släkt och avstått från roliga aktiviteter. Det har varit berättigat med tanke på situationen i världen. Nu öppnar samhället upp och vi bjuder in varandra i värmen igen. Några som däremot inte blir inbjudna i värmen igen är pappan/den ickegravida partnern till de barn som antingen fortfarande ligger i magen eller är nyfödda. De möts av en handfull skyltar som klart och tydligt förklarar att de inte är välkomna till specialistmödravården, förlossningen eller BB. Undantaget är endast under den aktiva förlossningen.

Att som pappa/partner exkluderas från utveckningen från foster till bebis upplevs som både kränkande och sorgligt. Att både gravid och pappa/ickegravid partner inte får delta vid undersökningar vid minskade fosterrörelser kan bli förödande och innebära ett större trauma än nödvändigt. Att som nyförlöst ensam ha ansvar över sitt nya barn på BB känns läskigt och innebär ett stort ansvar att utbilda den andra föräldern när man väl kommit hem. Något som man sällan har energi till. 

Det finns många fördelar med ett jämställt föräldraskap men region Västmanland verkar ha en förlegad inställning i frågan där pappa/ickegravid partner ses som en irrelevant figur som bara finns i periferin. De emotionella kostnaderna för de som väntar barn och får barn just nu är för stora i proportion till pandemien. Vad kostnaden slutgiltigen kommer landa i vet vi inte ännu. Förhoppningsvis skadar inte detta relationen mellan barn och pappa/ickegravid partner, men det får vi se.