4H-gård i Örebro 🍀

Vill du ha en 4H-gård i Örebro?
Vi kommer lämna in en namninsamling till ansvariga på Örebro kommun som visar det allmänna stödet och intresset som finns för en 4H-gård i Örebro

Vi har sett att det finns ett mycket starkt stöd för en 4H-gård i Örebro men vi behöver även visa våra politiker och ansvariga inom Örebro kommun att det finns ett mycket starkt stöd.

Vi vill att 4H-gården ska kunna verka för en bra barn och ungdomsverksamhet med spännande och lärande aktiviteter på en lantgård med dess djur och skötsel. Vi behöver nu ert stöd för att visa det starka intresse som verkar finnas. Skriv därför under petitionen.

Hälsningar från Örebro 4H styrelse