Öppna Lokaler

Denna namninsamlingen är till för att vi på programet Slöjd, hanverk och formgivning skall ha tillgång till alla lokaler under helger samt på sommaren. Som det ser ut nu stänger de alla lokaler tidigt på sommaren. Vi som studenter måste visa vad det är vi vill och då får vi vår vilja igenom mycken enklare.

Detta är ett tillfälle för oss studenter att utveckla oss och bara få skapa, utan att ha en massa skoluppgifter att tänka på.

Såklart vill vi att det skall vara öppet! Skriv på!