Öppet brev till SvRF angående "Etiskt hållbar hästsport"

Eftersom önskemål framkommit om att ha möjlighet att skriva under på nedanstående öppna brev ställt till Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har vi nu gjort detta möjligt. Brevets text är som följer:

   Frågan är: Har Svensk hästsport idag en tydlig målbild, verktyg och strategi för att uppnå en etisk hållbar sport?

Vi är ett antal personer verksamma inom hästvärlden som vill föra hästens talan, eftersom den saknar röst, genom att lyfta frågan och medverka till att få till stånd ett unikt och forskningsbaserat hästsportlyft.

Frågorna rör främst hur vi med fokus på hållbarhet och etik utbildar, tränar och tävlar våra hästar. Här finns flera frågor som vi ser som angelägna att lyfta:
- Hur säkerställer man idag kvalitén i de utbildningar som finns bland annat på Riksanläggningarna?
- Hur säkerställer man hästens välfärd på tävling enligt Code of Conduct paragraf 1?
- Ska man i SvRFs stadgar återinföra och definiera vad som skall vara grunden i god ridning?

Vi vill både lyfta frågan som ställdes på Friends arena för ett drygt år sedan och bidra till en ännu mera kraftfull strategi.

Idag finns mycket forskning utanför Sverige, som omfattar både hästen i sig och ryttarens inverkan på hästen, att ta del av för att kunna fastställa etiska regler. Kunskapen om hästens inlärningsförmåga, beteende och biomekanik har exploderat, vilket ger helt nya förutsättningar. Med ett tydligt mål och strategi för att sprida denna kunskap så finns idag nya förutsättningar att lyfta Code of Conduct med hästens välfärd i fokus och få den att genomsyra all hästverksamhet.

Vi anser att SvRF bör inrätta en avdelning för hästens välfärd. SvRF har idag avdelningar för tävling och ridskoleverksamhet men saknar en avdelning som aktivt arbetar med fokus på hästvälfärd i samband med ridning, både vid träning & tävling.

Som en av Sveriges största sporter som utövas med ett levande djur, så krävs en uppdaterad plan och organisation för att genomföra den. Den enda framkomliga vägen torde vara ett konstruktivt och kraftfullt kunskapslyft. En avdelning för hästens välfärd inom SvRF skulle ha som huvuduppgift att rusta alla i utbildande position med all ny internationellt tillgänglig kunskap. Ett kunskapslyft är angeläget för att visa att vi som är aktiva värnar hästen och för att kunna möta en kritisk allmänhet och media, med stolthet.

Vi vill medverka till en handlingsplan, som lägger grunden för framtidens ridsport med en etisk hållbar hästhållning. Vi vill medverka till ett historiskt kunskapslyft och se Svensk hästsport visa vägen.

Vi ställer oss förhoppningsfulla till att det finns en vilja att samlas för att diskutera dessa frågor.

När, var, hur?

Undrar gruppen EquiEthics - #HorsesToo


EquiEthics - #HorsesToo    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Fyll i formuläret nedan för att skriva under denna petition skapad av EquiEthics - #HorsesToo. Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook