Omförhandla "fritt sök" för mer likvärdig gymnasieskola i Skåne!

Gymnasieskolan i Lund har hamnat i en ohållbar situation, där de kommunala skolorna Katte, Polhem och Spyken främst är tillgängliga för de mest högpresterande eleverna. Trots investeringar i nya Hedda Andersson skolan förväntas läget bli ännu värre kommande år på grund av ökande elevkullar. Situationen är en effekt av det samverkansavtal ”Fritt sök” vari Lund och 36 andra kommuner i Skåne och Blekinge frivilligt deltar för att låta ungdomar söka gymnasieplats fritt inom hela området.

Vi efterfrågar förändringar och omförhandling av avtalet ”Fritt sök” för att minska segregationen mellan skolor och för att säkerställa att Lund och närliggande kommuner -inte bara de toppresterande- får bättre tillgång till flera av kommunens gymnasieskolor.

2018 startade vi ett upprop med denna namninsamling och fick 763 underskrifter. 2020 startades en ny namninsamling för samma sak. Hjälp oss genom att skriva under denna nya namninsamling (se länk nedan) och dela denna länk

https://www.skrivunder.com/signatures/omforhandla_fritt_so/?uv=29091397 

Mer information: Fritt sök samlade data 


Sofia Gruvberger-Saal och Emma Sparr    Kontakta namninsamlingens skapare