Omförhandla "fritt sök" för mer likvärdig gymnasieskola i Skåne!

Gymnasieskolan i Lund har hamnat i en ohållbar situation, där de kommunala skolorna främst är tillgängliga för de mest högpresterande eleverna. Trots investeringar i ny gymnasieskola förväntas läget bli ännu värre kommande år på grund av ökande elevkullar. Situationen är en effekt av det samverkansavtal "Fritt sök" vari Lund och 36 andra kommuner i Skåne och Blekinge frivilligt deltar för att låta ungdomar söka gymnasieplats fritt inom hela området. Läs mer på vår Facebook grupp och i det brev vi har skickat till Lunds politiker.

TILL LUNDS POLITIKER: Vi efterfrågar förändringar och omförhandling av ”Fritt sök” för att minska segregationen med elitskolor i Lund och försvagat elevunderlag i andra kommuner, säkerställa att Lundaregionens ungdomar (från Lund och grannkommuner utan gymnasieskola)-inte bara de toppresterande- får bättre tillgång till Lunds kommunala gymnasieskolor, och begränsa forcerade investeringar i nya skolor med stora ekonomiska risktaganden för Lunds skattebetalare.


Sofia Gruvberger-Saal och Emma Sparr    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Sofia Gruvberger-Saal och Emma Sparr överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook