OLÄMPLIGT AV SR VÄLJA TEGNELL SOM SOMMARPRATARE

Till ansvarig utgivare för Sommarpratarna i SR

Hej

Med detta brev motsätter sig undertecknade Sveriges Radios val av Anders Tegnell som talare i underhållningsprogrammet Sommarpratarna.

Vi upplever SRs val som ett hån mot de snart 5000 människor som sista månaderna har avlidit i förtid, mot alla sörjande anhöriga och mot alla som idag för fullt kämpar för sitt liv på landets intensivvårdsavdelningar.

Som delaktig upphovsman och förespråkare av den ”svenska strategin”, att låta viruset spridas genom befolkningen, har Anders Tegnell inte bara ett uppenbart ansvar för det som har skett, utan har också all möjlighet att förhindra denna tragedi.

Istället har han stått fast vid kanske världshistoriens mest cyniska pandemibekämpning.

Skulle Anders Tegnell som skattebetald statlig tjänsteman ha följt den läkaretik som gäller avseende att rädda liv, följt försiktighetsprincipen i sina rekommendationer, ha följt WHOs uppmaningar att försöka stoppa smittan, hörsammat upprepade internationella och inhemska forskares varningar, hade flera tusen svenska liv kunnat räddas.

Vi låter det vara osagt om Anders Tegnell i sin roll av FHM, har ett rent juridiskt ansvar för den pågående katastrofen. Samtliga underskrivna håller honom dock moraliskt ansvarig.

Vi inser att alla kan göra missbedömningar och att det finns en människa bakom den alltid så behärskade byråkraten. Vi inser också att det kan finnas ett visst allmänintresse och kuriosa att lyssna på personliga drivkrafter bakom det makabra vägvalet.  Men det finns andra program för sådant !

För SR att bjuda in en av de ytterst ansvariga för Europas högsta dödstal/capita sista månaden, för att med en midsommarkrans i håret filosofera fritt kring sitt trädgårdsintresse, sin ungdom i Afrika och servera sin favoritmusik till folket - allt medan människor kvävs i stugorna -  anser vi vara lika cyniskt som det immunitetsexperiment som Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten har utsatt oss för.

Några av underskrivna har redan förlorat anhöriga, några av underskrivna ligger sjuka i Covid19, några kommer att insjukna innan sommaren är slut. Somliga kommer att dö.

Vi vädjar därför att SR av respekt till oss och av hänsyn till alla offer, ställer in AndersTegnells sommarprat tills pandemin är över, såren har börjat läka och det finns något av människovärde att summera.

Vi förordar också att planerat program den 24/6 ersattes med en tyst timme i folkets radio, för att hedra de tusentals liv som gått till spillo.

 

Hälsningar, 
Samtliga underskrivna
 

PS. Uppmärksammar SR på att denna namninsamling är vad som har gått att åstadkomma på endast några få dagar. Bakom varje namn finns sannolikt hundratals fler som känner som oss avseende den hedersroll AT tilldelats av SR som Sommarpratare.

 

Tegnell1.png