Nya lagändring 1 Juli 2022 Gällande Lilla Hjärtat Esmeralda

Barnen och Föräldranas röst skall  bli hörd

Grupp på Facebbok.

 Jag Pernilla G.

Vi två starta denna andra namnsamling lista, för nu är vi trött less på bli svartmålade som olämplinga bilogsiska föräldrar bara för man har  lidrigt nedsatt funktionshinder.

Sen också dom andra drabbade föräldrar som blivet av med sina älskade  barn och ungdomar i  hela Sverige, av t.ex vårdnatvister , någon föräldre gått bort, eller barnen har ett nedsatt funtionshinder osv. 

För till sommaren den 1 Juli 2022, kommer ny lag att försöka till att bli  pågrund av lilla Hjärtat " Esmeralda"

Händelse. 

 

Se här länk. Lex Lilla hjärtat - regeringen föreslår flera lagändringar för att säkerställa barns bästa när vård enligt LVU upphör - Regeringen.se

 

Men det skall inte avgöra att våra barn skall bli pernanent i ett familjehem.

Det är inte till barnens bästa.

Barn bästa är Återförening med biologiska föräldrar och släkt, vänner. 

Så vi alla biologiska föräldrar få hem våra älskade barn och ungdomar 

 

Så stoppa detta Nya lagförslag till 

Familjehem 1 Juli år 2022.

Vi har lagförslag som vi tänker lämna in till politiker i våra möten.

Ber er fylla i era förslag till denna namninslamling lista och även ni drabbad föräldrar kan fylla i denna.

OBS!! Glöm ej lämna  för och efternamn korrekt och E-post för annars är er namnteckning inte godkänt. 

 

Socialtjänsten, domstolar,. Nämndemän som fattar fel beslut då deras tjänstemän gör egna bedömningar utan saklighet och fakta
Samt inte följer lagstiftningen korrekt

För nu få vara nog med Barnhandel i Sverige maktövergrepp och adoption.

Vår barn och UNGDOMAR. Är ingen handelsvara, och vill låter inte oss skrämmas till tystnad.

Vi redo nu gå vidare  göra riksrevistion av våra ärende i Justistapalamentet i Stockholm och i  Europadomstolen /Europakonventionen med detta ärende och driva detta i Pilotfall ärende och kräver våra barn tillbaka,dessutom  stämningen skadestånd begärn.

Rör inte våra BARN och ungdomar i Sverige.

Detta är grov Tjänsterfel och Tjänstermanansvaret lagar och paragrafer följdes inte korrekt.

UR Brott balken


Tjänsterfel kap 20 1§, 2§, 3§. 

 

Falsk åtal och annan osann utsaga kap 15.
Urskilningförfalsningar brott kap 14, grov ärokräkningar /personsksda kap 5 5§  osv. 

Nå ut till drabbade föräldrar, som blivet med sina barn och ungdomar i Sverige i Sverige, på felaktiga beslut och grunder.

 

Rör inte våra BARN och ungdomar i Sverige.

 

Socialtjänst blir alltid betrodda av domstolar för sannolikhet att en myndighet är låg att de därmed ett makt missbruk när de förtalar och svartmålar diskriminerar och  biologiska föräldrar, atificerar kvinnor och offren blir barnen !


Bryter i Barnkonventionen artikel och mot mänskliga rättigheter artiklar 8.


Samt gör brott därför skall dom. avgå omedelbart sina tjänster.

 

Alla som är inte vill att detta makt missbruk skall fortgå vänlig ge din röst hörd, för ett stop mot denna barnmisshandel och handelsvara av barn Nu.

För att  få ett slut på detta, och att alla konsult bolag som vill tjäna pengar på våra barn blir avstängda
Fokus ska vara på barnen inte på
Konsult bolag med inkompetenta familjehem

The future of children in Sweden.

https://www.skrivunder.com/barnomhandertagna_l_i_sverige#form

 


Pernilla Gunnarsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Pernilla Gunnarsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...