Npf anpassa skolan

Det är dags för krafttag, regeringen måste lösa detta med att npf anpassa skolan. Sluta upp med att skuldbelägga föräldrar och hota med socialtjänsten när skolan inte kan bemöta problemet och anpassa skolan utifrån elevens behov. Det måste upphöra att talas framför barn och ungdomar att om du har en diagnos så är det per automatik en väg in i kriminalitet och utanförskap. Sluta att skyll på varandra och ta ansvar. Barn med diagnoser är inte varken lata eller kriminella. Det är samhället som trycker ner dessa individer som är extremt smarta och kunniga inom sina intressen. Lyft dessa elever, bemöt dom på deras nivå. Prata aldrig nedlåtande om eller till dom, de tar åt sig mer än vad du tror då många tar saker du säger bokstavligen. Inför framförallt krav på kurser hur du hanterar barn med speciella behov i lärarutbildningen. Rektorer måste bli bättre på att utforma en plan som gäller när skolan inte fungerar. I många fall så är det skolan det är fel på, inte på hemmet eller diagnosen i sig, utan skolan är inte rustad för att ta emot barn med diagnoser helt enkelt. Specialpedagoger borde ha mer erfarenhet än bara utbildningen och forskning. Som en okunnig person sa till en elev - forskning visar att man mår bra i skolan varpå eleven själv funderar på varför inte denne då mår bra i skolan då. Domino effekt som skulle kunna sluta illa om det sägs till fel person.

Så ta tag i detta nu en gång för alla regeringen. Gör om och gör rätt och lyssna på oss som lever mitt i ett samhälle som inte fungerar!!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Maria Karlsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...