Nej till Skip-stop på Nynäslinjen

Nu stoppar vi Skip-stop även på Nynäslinjen!

Pendeltåg_karta_20201.png

 

SL slopar Skip-stop - norr om stan. Vi som bor i Trångsund, Skogås, Vega och Jordbro  tvingas fortsätta stå på perrongen och frysa medan x-tågen susar förbi.

Andra linjer har 8 eller 10 tåg/timme medan Nynäslinjen endast har 6 tåg/timme. Trots detta ska vart tredje tåg hoppa över Trångsund, Skogås, Vega och Jordbro – och ge dem ännu sämre turtäthet med bara 4 tåg/timme! Skip-stop hoppar över 3 stationer i rad, och stannar inte alls i Huddinge kommun. Dessutom saknar våra områden bra resalternativ när det blir förseningar i trafken.

Våra Skip-stoppade stationer är stora1 och fortsätter att växa. De har ungefär lika många resenärer som de stationer i Solna och Sollentuna där Skip-stop nu avskaffas2. Är vi som bor i Skogås/Trångsund/Jordbro mindre värda?

SKRIV PÅ NU FÖR ATT AVSKAFFA SKIP-STOP ÄVEN PÅ NYNÄSLINJEN!
Klicka på "SKRIV PÅ" - det tar mindre än 1 minut. 

Målet är att nå minst 4500 underskrifter – dela, dela, dela!

 

10 argument för att avskaffa Skip-stop

1. Det är märkligt att boende i Skogås/Trångsund/Vega/Jordbro har sämre pendlingsförutsättningar än resenärer från andra stationer med motsvarande läge och av motsvarande storlek. Detta för att ge ett mindre antal resenärer i ett betydligt mer perifert läge några minuters tidsbesparing.

2. Tidsbesparingen är inte stor. Besparingen på 10 minuter som Landstinget säger att Skip-stop ger Nynäspendlarna kommer snarare från andra anledningar än att tågen inte stannar vid Skogås/Trångsund/Vega/Jordbro. I praktiken rör det sig inte om mer än 4-6 minuters besparing. Det innebär att Skip-stop faktiskt har negativ samhällsnytta.

3. Vi saknar alternativ till pendeltågen och blir hårt drabbade vid förseningar i trafiken.

4. Våra stationer är stora, och andelen arbetspendlare från dessa orter till Stockholm är mycket högt. I rusningstrafik hoppar x-tågen över ca 43% av påstigande på Nynäsgrenen!

5. Skip-stop som koncept hämmar kapaciteten i tågsystemet, och gör det möjligt att köra färre tåg än vad jämna tabeller hade gjort.

6. Skip-stop-tabellerna är svåra att återställa vid förseningar, vilket ger störningar som sträcker sig över hela trafikdygnet. 

7.  Att reducera trafiken på stora stationer nära Stockholm i det som definierats som tillväxtplatser i den regionala planeringen går stick i stäv med planeringens intentioner.

8. Att skip-stoppa 3 stationer i rad (Vega, Skogås, Trångsund) ignorerar minst 8000-9000 påstigande resenärer. Man ignorerar Huddinge kommun helt.

9. Att satsa på bättre förbindelser i form av snabba direkttåg mellan regionala kärnor, snarare än till dem är direkt motsägelsefullt. Man bör utveckla möjligheterna att ta sig från bostad till arbete och tillbaka, inte att ta sig från ett arbetsplatsområde till ett annat.

10. Det är otryggt och riskfyllt att ha tåg som rusar förbi perrongerna utan varning i hög hastighet.

 

Följ oss på sociala medier: Facebook - Instagram - Twitter

   

Fotnoter

Av de 14 stationerna söder om Älvsjö är Skogås den 3:e största (4800 resenärer/dag), och Jordbro (3700 resenärer/dag) och Trångsund (2400 resenärer/dag) de 5:e respektive 6:e största. Skogås station är faktiskt ensamt större än samtliga stationer söder om Västerhaninge sammanlagt (4600 resenärer/dag). Den största av dessa stationer (Ösmo, 1200 resenärer/dag) är fortfarande bara hälften så stor som Trångsund.  

Trångsund, Skogås och Jordbro har en vanlig vardagsmorgon på vintern c:a 11 000 påstigande resenärer. De stationer i Solna och Sollentuna där Skip-stop nu avskaffas p.g.a. de ”orimligt stora konsekvenserna” har tillsammans drygt 12 000 resenärer/dag.

 


Stoppa Skipstop på Nynäslinjen - lika villkor för alla pendlare    Kontakta namninsamlingens skapare