Norrbackaskolansparkering

Vi elever, föräldrar, lärare och pedagoger på Norrbacka förskola och skola som skrivit under denna lista, kräver att något blir gjort gällande rådande bilsituation vid lämning och hämtningsområdet av skolelever och förskolebarn, INNAN någon blir skadad. Det har redan förekommit mindre incidenter med materiella skador. Hur lång tid tar det innan en allvarlig incident inträffar? Vi kräver att kommunen tar sitt ansvar för barnens säkerhet och gör de investeringar som krävs för att skapa en trygg och säker miljö för barn/elever på Norrbacka förskola och skola.

**obs förlängd **

Insamlingen pågår tom 6:e april 2012