Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Land: Norge
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Dumpen Kräver lagändring för skydd av våra barn

Skapad: 2022-02-13 Statistik

Stoppa Jaktjournalens tävling i att döda så många rovdjur som möjligt

Skapad: 2024-05-14 Statistik

Politikerna planerar att ställa in oumbärlig träning för redan hårt utsatt målgrupp.

Skapad: 2024-05-03 Statistik

Stoppa utvisningen av åttaåriga Lisa

Skapad: 2023-05-10 Statistik

Återinför TANGO på Gröna Lund

Skapad: 2024-05-29 Statistik

Din underskrift kan rädda skogen vid Pärlälven!

Skapad: 2024-04-26 Statistik

Brattlivägens bevarande

Skapad: 2024-04-18 Statistik

RÄDDA WILLIAMS PLATS!

Skapad: 2024-03-24 Statistik

Rädda Nella 3 år! Akut!

Skapad: 2024-01-20 Statistik

Skrota ELV-förslaget / Stop the ELV proposal

Skapad: 2023-10-27 Statistik