2016 års mest populära namninsamlingar - Norway

  • Land: Norway
  • Språk: Swedish
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rör inte palliativa avdelningen i Trelleborg!

Just nu utreder Region Skåne om den palliativa avdelningen i Trelleborg ska vara kvar eller om den ska stängas för gott. Alternativet är palliativa vårdplatser i Malmö. Utredningen ska vara klar den 30 april. Många trelleborgare oroar sig över alternativet. Det handlar om ett värdigt slut för dem som är i livets slutskede. Det handlar om närhet och trygghet. Är du också orolig? Skriv på namnlistan. Lokaltidningen håller koll på den och kommer att lämna över alla namn till Region Skåne i början p

Skapad: 2016-03-03

Period Alla länder Norway
Hela tiden 2260 7
2016 2228 6

Sverige - ta avstånd från Saudi regimen nu!

Brev till Sveriges Riksdag/Regering - Ta avstånd från Saudi regimen NU! Till Sveriges demokratisk valda Riksdag/Regering Många av oss har växt upp med bilden av Sverige som ett fredligt land. Ett land vars folk stoltserar över att inte ha haft krig på 200 år. Ett Sverige som är känd i världen för mänskliga rättigheter. Men är det så verkligheten ser ut idag? Hur stor andel av all spillt blod världen över, fläckar inte händerna av detta fredliga land?Hur mycket döda människor, fördrivna familjer

Skapad: 2016-01-04

Period Alla länder Norway
Hela tiden 614 6
2016 613 6

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd.Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras under gemensam nämnare. Bristande rättssäkerhet, myndigheternas fria tolkningar av lagar och förordning

Skapad: 2014-12-05

Period Alla länder Norway
Hela tiden 10873 24
2016 2867 6

Skriv på för LSS

Till samtliga Ledamöter i Sveriges RiksdagProtest mot hanteringen av våra rättigheter!! I TV4:s samhällsprogram Kalla fakta söndagen den 10 november beskrivs hur jurister säljer tjänster som går ut på att kommunerna ska säga nej i LSS-ärenden. FUB uppmanar ansvarig minister, Maria Larsson, att omgående lägga förslag om en skärpning av LSS så att personer med funktionsnedsättning kan garanteras goda livsvillkor i enlighet med de politiska ambitionerna med lagen. Vi inom FUB vill att ni, riksdags

Skapad: 2013-11-26

Period Alla länder Norway
Hela tiden 7164 16
2016 3104 6

Fyrverkeriuppror

Det är dags att regeringen gör något åt det faktum att tusentals djur och människor är vettskrämda på grund av pyroteknisk underhållning varje år. Det är dags att se på miljöeffekterna av I-landsunderhållningen. Och för att inte tala om skada på folk och egendom. Enligt en undersökning utförd av SLB gjord under milleniumskiftet i bara Stockholm uppskattades att 32 000 kilo fyrverkerier avfyrades och vissa halter av tungmetaller i luften uppgick under denna tidpunkt till 400-500 gånger högre. Li

Skapad: 2011-12-28

Period Alla länder Norway
Hela tiden 27019 356
2016 733 6

Låt Sofia stanna i Sverige!

Jag heter Sofia och jag har bott i Sverige sen jag var 13 år med min mamma som har bott här sen 2008. När jag kom till Sverige så fick jag ett uppehållstillstånd som var giltigt till November, 2017. Men nu när jag sökte om ett permanent uppehållstillstånd så godkändes det inte av migrationsverket även fast att jag uppfyllde alla krav. Jag har pratat med flera advokater och det jag kan göra är att lämna in en överklagan för att vinna lite tid för att tänka ut någon lösning. En av advokaterna sa a

Skapad: 2016-09-26

Period Alla länder Norway
Hela tiden 2051 5
2016 2042 5

Löfven och Eliasson inför rättvisa

Vi kräver att det inleds en förundersökning mot Stefan Löfven gällande att han i sin tjänsteutövning som Statsminister begått brott mot Regeringsförordningen 1 Kap. 1§, första stycket och 2§. Han kan, genom sin underlåtenhet att skydda svenska medborgare, på sannolika skäl misstänkas för anstiftan till grov misshandel, grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt och mord på ett stort antal kvinnor och i några fall män. Han misstänks även på sannolika skäl, genom sina direktiv till myndigheter orsakat att å

Skapad: 2016-09-22

Period Alla länder Norway
Hela tiden 1258 5
2016 1244 5

Låt De Nyanlända Stanna!

I Klintehamn togs över 100 personer, barnfamiljer, emot på gamla Donnergymnasiet, efter att de blev flyttade från Kneippbyn i våras. Barnen har fått gå i skolan, gå med i idrottsklubbar och börjar leva ett vanligt liv. Nu tvingas de flytta igen. 20e september läggs boendet ned och de kommer troligtvis spridas ut över hela Sverige. Vi är en grupp ungdomar i 9an på Klinteskolan, Gotland, som startar ett projekt för att motarbeta detta. Snart kommer namninsamlingarna vara igång (IRL) och info-blad

Skapad: 2016-09-07

Period Alla länder Norway
Hela tiden 1550 5
2016 1550 5

Låt barnen få stanna hos faster Sanna

      Ibland händer det att barn måste tas ifrån sina föräldrar för att de har brustit i sitt föräldraskap av olika anledningar, och då måste socialtjänsten kliva in och placera barnen någon annanstans. En omplacering är alltid upprivande för barn, oavsett hur lämpligt det nya hemmet än kvalificerat sig som, (på papper bör tilläggas, för verkligheten kan många gånger te sig annorlunda). ”Barnens bästa” känns som en urvattnad slogan som förlorat all innebörd när myndigheterna inte tar tillvara p

Skapad: 2016-07-01

Period Alla länder Norway
Hela tiden 1214 5
2016 1200 5

Betong Skatepark i Grums

Nu är det hög tid att Grums får en betongpark för både lokala och resande åkare! Vi blir bland dom första i Värmland med en betongpark och vi sätts på kartan för Sveriges alla extremsportare. Intresset för extremsporter som skateboard, BMX, inlines och kickbike är större än någonsin och sedan betongparksvågen 2004 har det byggs hundratals parker runt om i Sverige, En betongpark kräver minimalt med underhållning och står sig i decennier, om inte generationer. En park i Grums kommer att gynna både

Skapad: 2016-05-26

Period Alla länder Norway
Hela tiden 413 5
2016 382 5