2016 års mest populära namninsamlingar - Norway

  • Land: Norway
  • Språk: Swedish
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda Hammarö kulturskola - innan musiken tystnar

RÄDDA HAMMARÖ KULTURSKOLAinnan musiken tystnarKulturskolan har en otroligt viktig roll i Hammarö kommun. Trots det går förslaget för budgeten 2017 mot orimliga nedskärningar i den kulturella sektorn som sätter hela kulturskolans verksamhet på spel. Kulturskolan är en plats där barn och ungdomar möts och får en chans att lära känna varandra. En plats där elever får en chans att växa på insidan. En plats där glädje och gemenskap står som en grund för verksamheten. Att kulturen är ett verktyg för b

Skapad: 2016-05-26

Period Alla länder Norway
Hela tiden 794 7
2016 726 7

Ha kvar estetprogrammet i Vänersborg!

Kunskapsförbundet Väst vill lägga ner estetprogrammet i Vänersborg, och endast öppna linjen i Trollhättan. Detta trots att - Vänersborg har Musikerutbildning Vänersborg (MUV), en spetsinriktning med riksintag som samarbetar med estetiska programmet och berikar utbildningen - Vänersborgs/Vargöns musikskola har ett flertal orkestrar på hög nivå som vunnit priser och regelbundet åker på turnéer utomlands - Vänersborg har lärare med kompetens i alla instrument eleverna vill spela - Musikalen som sät

Skapad: 2016-05-12

Period Alla länder Norway
Hela tiden 700 7
2016 700 7

Vi som vill ha en bemannad OKQ8-mack i Pajala

OKQ8 Norrbotten har tagit ett beslut att stänga den bemannade stationen i Pajala. Istället vill man att bygga en obemannad tankstation på den nya tomten (vid f.d. Mikromakarna) Vi anser att OKQ8 Norrbotten ska bygga en ny bemannad station enligt den ursprungliga planen! /Styrelsen för OKQ8 Pajala (Texten tagen från OKQ8s Pajalas styrelses egna namninsamling som kan skrivas under på OKQ8 i Pajala)                         Om ni sprider denna namninsamling via sociala medier så använd #bemannadOKQ

Skapad: 2016-03-30

Period Alla länder Norway
Hela tiden 573 7
2016 571 7

Vi vill också folkomrösta om EU!

Storbritannien har röstat för Brexit. Vi vill också folkomrösta om Sveriges medlemskap i EU. Nästan alla de löften som ja-sidan utfärdade inför folkomröstningen 1994 har visat sig vara falska, till exempel att den militära alliansfriheten inte hotas, att den svenska modellen på arbetsmarknaden inte undergrävs och att vi har juridisk rätt att välja att stå fria från euron. Samma sak när det gäller EMU-folkomröstningen 2003. De hot som ja-sidan då kom med har visat sig grundlösa och idag – mer än

Skapad: 2016-02-29

Period Alla länder Norway
Hela tiden 3311 7
2016 2847 7

Låt familjen Kukaj stanna i Sverige!

  Utvisningsbeslutet kom strax innan jul. Efter sju år i Karlskrona ska familjen Kukaj skickas tillbaka till Kosovo trots två svårt sjuka barn och bristfällig vård i hemlandet.   Familjen kom till Karlskrona 2009. Bashkim hade fått jobb i Sverige som bagare, ett arbete som fick ett abrupt slut då företaget han jobbade för gick i konkurs för drygt tre år sedan. I dag är både mamman Resmije och Bashkim personliga assistenter åt sina barn. Både nioårige Ardit som vilar i den breda bäddsoffan och de

Skapad: 2016-01-28

Period Alla länder Norway
Hela tiden 1240 7
2016 1235 7

Splittra familj och skicka unga till krig och svält?

Vad krävs för att få stanna i Sverige? Syskonen Aamer/ Mohamad var 3, 13, 14, och 16 år när de kom till Sverige från krigsdrabbadeJemen. Den 30/12 fick vi det glädjande beskedet att familjen äntligen fått uppehållstillstånd efter 51/2 år. Det visade sig dock efter några dagar att man splittrat familjens ansökan och att endast lillaManar och mamma Duua får stanna, de tre ungdomarna Ahmed, Nawara och Ibrahim som nu äröver 18 år ska utvisas. Enligt Migrationsverket tillhör man inte längre en kärnfa

Skapad: 2016-01-26

Period Alla länder Norway
Hela tiden 2123 7
2016 2122 7

LÅT FAMILJEN AHMADI STANNA

http://www.expressen.se/nyheter/fick-for-lag-lon--nu-utvisas-hela-familjen/ Familjen har bott, jobbat och gått i skolan i Sverige under fyra år. Nu har Migrationsverket tagit beslut om att utvisa familjen - eftersom pappan Mehdi Ahmadis tjänat 180 kronor för lite i lön i fem månader. – Vi har inget kvar i Iran. Vi lämnade allt för ett nytt liv här. Sverige är mitt hemland, säger Hesam Ahmadi.   Ytterligare stöd för familjen på instagram @Latfamiljenahmadistanna

Skapad: 2015-12-15

Period Alla länder Norway
Hela tiden 2002 7
2016 1813 7

Upprop mot åldersuppskrivningar #vistårinteut

    Hej Vi skriver till dig idag ifrån rörelsen #vistårinteut. Rörelsen uppstod den 27 september 2016 och består idag av över 7000 aktiva medlemmar, och nära 20 000 som stödjer oss.De medlemmar som är aktiva arbetar alla i någon form med ensamkommande barn och ungdomar, alternativt möter ensamkommande barn och ungdomar i vardagen genom att vara familjehem eller god man. Vi kommer ifrån hela Sverige, från norr till söder, och vi arbetar inom samtliga av samhällets yrkeskategorier. Frasen “Vi stå

Skapad: 2016-12-25

Period Alla länder Norway
Hela tiden 1629 8
2016 1148 6

INGA RASISTER PÅ RAOUL WALLENBERGS TORG!

Rasister har fått tillstånd att hålla ett hatmöte på Raoul Wallenbergs torg. Förra gången rasisterna höll ett hatmöte på torget deltog våldsamma nazister från Nordiska Motståndsrörelsen och nedlagda Svenskarnas Parti. Från sin talarstol hetsade rasisterna mot flyktingar och hemlösa. Några av nazisterna satt ner på monumenten över förintelsens offer som finns på torget. Raoul Wallenberg räddade, med risk för sitt eget liv, tusentals judar från det nazistockuperade Ungern. Raoul Wallenbergs torg ä

Skapad: 2016-08-21

Period Alla länder Norway
Hela tiden 1516 6
2016 1501 6

Pensionssystemet

NYTT PENSIONSSYSTEM! Vi vill ha ett nytt pensionssystem som alla kan leva på! Du får inte mer än 60-70 procent av din lön när du går i pension, inklusive tjänstepension.Detta undanhölls av politikerna i Sverige när pensionsöverenskommelsen gjordes. Det finns 314 000 fattigpensionärer i Sverige. Näst sämst pensionssystem i hela EU av 28 länder. Vi kräver ett svar från politikerna nu! https://www.facebook.com/groups/pispension/      

Skapad: 2016-03-30

Period Alla länder Norway
Hela tiden 2535 6
2016 2522 6