Nej till Vasklot Hamnväg dragningarna söder om Vasa stadsfjärden / Ei! suunnitelmalle rakentaa Vaskiluodon Satamatie Kaupunginselän eteläpuolelle

Nej till Vasklot Hamnväg dragningarna söder om Vasa stadsfjärden (Fladan och Vikby alternativen)    

Alla vi som undertecknat denna namninsamling motsätter oss Fladan och Vikby alternativen som möjliga dragningar av Vasklot Hamnväg. Istället insisterar vi att ett annat alternativ väljs för att prioritera främjandet av naturen och samhällena på landsbygden.          

Ei! suunnitelmalle rakentaa Vaskiluodon Satamatie Kaupunginselän eteläpuolelle (Fladan- ja Vikby-vaihtoehdot)  

Kaikki me allekirjoittaneet vastustamme Vaskiluodon satamatien rakentamista Vikbyn ja Fladanin kautta. Sen sijaan vaadimme tien rakentamista toista kautta luonnon ja maaseudun yhteisöjen säilymisen priorisoimiseksi.

 

Vaasa_hamnvag.PNG


Bolåkersgrändens väglag    Kontakta namninsamlingens skapare