NEJ till svensk vapenexport till Colombia

Nej_till_svensk_vapenexport_till_Colombia_FB.pngI år har minst 150 sociala ledare och människorättsförsvarare, över 200 före detta FARC-medlemmar (som lagt ner sina vapen) samt hundratals civila fallit offer för beväpnade konflikter i Colombia.* Särskilt drabbade är miljöaktivister, bondeledare, ledare för kvinnoorganisationer och urfolk. 

Det utrikespolitiska läget gentemot grannlandet Venezuela eskalerar och länderna är inbegripna i en militär kapprustning. 

Den colombianska regeringen har minskat resurserna till verkställande av Fredsavtalet från 2016 och ökar istället sina militära utgifter.  

I det läget har Sverige 

– Fortsatt ett militärt samförståndsavtal med Colombia

– Fortsatt sina ansträngningar för att sälja krigsmateriel till Colombia**

– Fortsatt att stödja SAAB:s ansträngningar för att sälja JAS Gripen till det colombianska flygvapnet

Vi upplever att vårt arbete med att skydda människorättsförsvarare i Colombia backas upp av den svenska regeringen. Men militariseringen av landet och nedprioriteringen av Fredsavtalet motverkar den hållbara utvecklingen som våra medföljda riskerar sina liv för. Situationen har förvärrats i Coronakrisens spår.

Vi kräver att Sveriges regering tar ansvar för sina humanitära anspråk och för uppfyllandet av FN:s globala utvecklingsmål 16 – ”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer” - genom att motverka militariseringen av Colombia.

Sverige bör: 

– Säga upp det militära samarbetsavtalet

– Stoppa alla planer på vapenexport till Colombia** 

Skriv på idag! Den första månadens namnunderskrifter kommer att överlämnas till Sveriges utrikesminister Ann Linde på Fredsdagen den 21 september 2020. Namninsamlingen kommer att fortsätta under hela hösten 2020. Dela gärna i dina nätverk!

*Enligt FN:s officiella statistik. 

** Vi vill påpeka att vi har tydliggjort ställningstagandet om vapenexport sedan namninsamlingen inleddes. Vi vill se att ett principiellt ställningstagande för att stoppa alla former av krigsmateriel- och vapenexport till landet.


Kristna Fredsrörelsen, SWEfor    Kontakta namninsamlingens skapare