Nej till stängning av Trollstugans förskola!

Vi säger NEJ till stora barngrupper och överinskrivningar i Ovanåkers kommun! 

Vi säger NEJ till att stänga förskolor när det redan saknas förskoleplatser! 

Under vårterminen 2020 kommer kommunen ha 33 överinskrivningar, vilket ger ett snitt på 4,7 överinskrivningar per förskola. När Trollstugan läggs ner och Ny-Myran, med 15 nya platser (och en betydligt högre lokalhyra) öppnar, kommer snittet gå ner till 3,25 överinskrivningar per förskola. Hade man valt behålla Trollstugan och öppna Ny-Myran skulle man få ner snittet till 2 överinskrivningar per förskola. Eventuella inflyttare med små barn till kommunen finns inte med denna beräkning.

Det är också viktigt att poängtera att även om Trollstugan idag har en areal som tillåter 19 platser, så har vi bemanning som bara är lite högre än snittet för kommunen och en låg hyra. Trollstugans personal utgör 1,8 årsarbeten på 8 barn. Det vill säga 4,44 barn per pedagog mot resten av kommunens 5,1 barn per årsarbete. Det betyder att om Trollstugan fick in ett barn till, skulle snittet gå till 5 barn per årsarbete. Ser man till kommunens egen prognos vill antalet förskolebarn vara oförändrat de närmaste tre åren.


Emelie Pettersson    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook