Nej till mer vindkraft i Västerviks kommun

Västerviks kommuns inland är uppskattat för sin vackra natur, med många små levande samhällen omgivna av sjöar, skogar och gamla kulturlandskap. Många vyer är som tagna ur en Astrid Lindgrenbok. Den avfolkning som drabbat många andra delar av den svenska landsbygden har ännu inte skett här.

De senaste åren har lugnet ersatts av en oro över de många planerade vindkraftverken. Västervik har till och med kallats vindkraftens Klondike då det finns kända planer på minst fem områden från Blankaholm i söder till Odensvi i norr, förutom det redan byggda området i Blekhem (med verk som är 100 m lägre än de som planeras i dag). De områden vi känner till är Lebo, Tribbhult, Lervik och två ännu icke namngivna områden utanför Ankarsrum och mellan Blackstad och Odensvi.

Alla vi som värderar tystnad och natur- och djurliv kommer att påverkas negativt. Mark- och stugägare får sina livsverk krossade. Många har bott här i många generationer eller flyttat hit långt ifrån. Jägare och fiskare påverkas starkt, liksom bärplockare och vandrare. Speciellt på vintern kan det vara direkt farligt att vistas i dessa områden då man kan få nedfallande is från rotorerna över sig. Detta är en stark inskränkning av Allemansrätten. Området är turisttätt, men semesterfirare trivs inte i industriområden, vilket medför att även besöksnäringen, som det talas så varmt om, och det lokala näringslivet kommer att drabbas hårt.

De nationella vindkraftsetableringarna görs i en allt snabbare takt, med högre och högre verk, upp till 290 m, som inverkar på sin omgivning på ett sätt ingen kan förutsäga. Forskningen och lagstiftnigen hänger inte alls med, vilket leder till undermåliga beslutsunderlag. Människor boende nära redan byggda verk vittnar om svåra, både psykiska och fysiska, besvär och osäljbara fastigheter. Vi måste sätta stopp innan vi förstör vår natur för många generationer framöver.

vindkraftverk.jpgDenna namninsamling är till för dig som bor i Västerviks kommun och blir direkt drabbad, du som vill besöka den vackra, orörda naturen eller du som helt enkelt inte tycker att vindkraft är rätt väg att gå för vår energiförsörjning. Protestera mot detta jätteexperiment med naturen och de boende som insats och visa att det här är något vi inte vill ha.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Maria Andersson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...