NEJ, till bergtäkt vid Bankekind!

Kraftig miljöpåverkan, ljudstörningar från borrning, stenkrosssprängningar, minskat fastighetsvärde i hela omgivningen, och kraftig ökning av tunga fordon på Riksväg 35, är några av eventuella följder av en täkt vid "Gummiverkstan". Upp till en till tungtransport var 5:e minut på RV 35. 

SKRIV UNDER FÖR NEJ till bergtäkt vid Bankekind och Fillinge.

mer info: https://stoppabankekindbergtakt.se

SKICKA ÄVEN DINA SYNPUNKTER OCH ORO TILL ENGIVO FÖR ATT STOPPA TÄKTEN. JU FLER VI ÄR SOM SKRIVER TILL ENVIGO DESTO STÖRRE MÖJLIGHET ATT STOPPA TÄKTEN.

Sänd synpunkter senast torsdag 25:e februari till: 

Linnéa Andersson
073-066 31 16

Skriftliga synpunkter är säkrast då de ej går att misstolka.

 

A1B595D1-2345-4606-A327-B4819587126A.jpeg

Etableringen kommer ge en kraftig miljöpåverkan och med stor risk för ett minskat fastighetsvärde för samtliga fastighetsägare i hela närregionen. Framförallt för bebyggelse i direkt närhet eller i beroende av RV35 mellan Vårdsberg och Grebo. Sekundärt finns risk för märkbar värdeminskning av fastigheter i bebyggelse med indirekt beroende eller närhet till RV35, såsom samhällen som Bankekind och kringliggande bebyggelse.

huspris.jpgSprängningar, borrning och daglig stenkross kommer att ge märkbara ljudstörningar och, med rimlig förmodan, luftföroreningar som kommer att påverka både boende och djurliv.

Något som är välkänt för samtliga pendlare på RV35 är att det just nu pågår en omfattande upprustning av densamma, bl a med syfte att göra vägen mer trafiksäker och att sänka pendlingstiden mellan Linköping och Åtvidaberg. Om den nya täkten kommer uppnå det uppgivna uttaget om max 530.000 ton per år, kommer det att generera markant ökad tung trafik och motverka det påkostade upprustningsarbete som nu utförs av RV35.

Vid uttag om 530.000 ton, 255 arbetsdagar och bilar med en uppskattad kapacitet om 15 ton last per bil skulle det generera 130 nya Tur-och-Retur-transporter om dagen, eller en lastbil var 5:e minut. Det ger alltså en extra tungtransport med start och stopp vid Gummiverkstan var 5:e minut åt vardera riktning. Efter upprustningen kommer den nya 2-1-vägen erbjuda få omkörningsmöjligheter.

mer info: https://stoppabankekindbergtakt.se

bergtakt.jpg

Från samrådsunderlag:

"Krossteknik vill starta täkt av berg och morän strax söder om Bankekind.

Verksamheten kommer att vara igång vardagar kl 06-20 och planeras att spränga, gräva och borra vardagar mellan kl 7-17.

man har för avsikt att sedan transportera mycket av utvunnet material på Riksväg 35, till största del norrut.

har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) för täktverksamhet på fastigheten Fillinge 6:17 i Linköpings kommun. Inom verksamheten kommer brytning av berg och morän att ske. Bolaget har även som avsikt att bedriva återvinningsverksamhet av icke-farligt avfall inom verksamheten. Verksamheten kommer att omfattas av verksamhetskoderna 10.11, 10.50, 90.40, 90.100 och 90.141."

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Mattias Persson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...