NEJ TILL BERGTÄKT I HÖGÅS BJURHOLM

1_Utsikt_mot_Balberget_Foto_Agneta_Malmström.jpg

 

NEJ TILL BERGTÄKT!  

Vi kräver att planerna på en bergtäkt på Lokälsberget stoppas. Vi säger nej till att lägga den här typen av verksamhet mitt i ett strövområde med flera Naturreservat, vandringsleder, samt Natura 2000 område.

En bergtäkt på Lokälsberget innebär ett alltför stort intrång på Bjurholmsbornas livsmiljö och en katastrof för besöksnäringens framtid.

Vi vill värna om framtida generationer så att de kan leva och verka i Bjurholms samhälle och alla dess byar.

Vi vill att Bjurholm fortsättnigsvis ska kunna vara en plats där både medborgare och turister ska kunna njuta av kommunens vackra natur och den häpnadsväckande utsikten från Balberget samt den ikoniska vyn av Balberget.  

Därför säger vi:

NEJ till negativ påverkan av vår livsmiljö och vårt hem i 25 - 50 år framåt.  

NEJ till ödeläggande av ekosystemet i den känsliga naturen i närheten av Balberget och Öreälven med alla dess källflöden.  

NEJ till intrång och ödesdiger påverkan på livsmiljön för de djur som har sina revir och häckningsplatser vid området.  

NEJ till störande ljud från sprängningar, borrigg och stenkross som kommer att störa vår livsmiljö och friden på kyrkogården vid Bjurholms kyrka.  

NEJ till ökad trafik som medför en större miljöbelastning.  

NEJ till deponi och hantering av byggavfall samt fyllnadsmassor av okänt ursprung på berget.  

VI SÄGER NEJ TILL BERGTÄKT!

0_Lotjaln_Foto_Agneta_Malmström.jpg


Agneta Malmström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Agneta Malmström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...