Nej tack till hälsoscheman i Nordmalings kommun!


För att råda bot på personalbrist, kunna erbjuda heltid till fler medarbetare och för att få ner kostnaden på äldrevården har många kommuner i landet beslutat att införa så kallade ”hälsoscheman”. Nordmalings kommun är en av dem.Hälsoscheman är utformade för att ”effektivisera” vården, och kan enligt kommunal innebära:* ”Kortade nattpass, vilket innebär fler arbetspass till samma lön och färre lediga nätter. Kan också innebära att nattarbetarna även måste jobba kvällar.”

* ”Arbete varannan helg.”

* ”Resurspass, där man måste jobba en viss del av sin arbetstid på en annan arbetsplats än den ordinarie.”

* ”De som jobbar deltid måste jobba lika många dagar som de som jobbar heltid, bara kortare pass.”

* ”Mindre inflytande över schemat för personalen.”

 
För personalens del får hälsoscheman stora konsekvenser. En av de få fördelarna med att jobba (speciellt natt) inom vården är längre sammanhängande ledighet; därför utstår personalen kvällsjobb, helgjobb och delade turer. Med införandet av hälsoscheman fruktar personalen i Nordmaling att arbetstiderna blir ännu obekvämare med mindre återhämtning.

Scheman kan ändras var 14:e dag, vilket gör det svårt att planera sitt liv.

 

Det blir fler arbetshelger (jobb varannan helg) och färre lediga dagar på grund av kortare arbetspass. Med senare kvällspass medföljer också kortare återhämtning, och de som jobbar natt får fler pass som sliter på kroppen.

 

Inflytandet över schema försvinner och det kan bli svårare att byta pass. Ett annat problem är att oron kring resurspass blir stor, då personalen inte får veta var de ska jobba förrän på morgonen. Många som jobbar deltid kan vid behov hoppa in och jobba på andra avdelningar, och gör det redan frivilligt.

 

Att schemalägga resurspass leder dock till många nya ansikten både för personal och brukare och nya arbetsplatser att lära in. I kommuner som Halmstad ledde resurspassen till att flera medarbetare tog ut semesterdagar för att slippa osäkerheten.

 I kombination med införandet av det ”effektivare” hälsoschemat har Nordmalings kommun också dragit ner på personal. Hälsoschemat möjliggör nedskärningar av personal, då bemanningen mitt på dagen blir lägre; förutom obekväma arbetstider leder nedskärningarna till stressad personal som har mindre tid för sociala kontakter med brukare/anhöriga, dokumentation, städ/tvätt och allting annat som behövs för att verksamheten ska gå runt. För brukarnas del innebär det att bara det nödvändigaste hinns med, och guldkanten på tillvaron försvinner.

 Äldrevården står inför utmaningar, men hälsoscheman är en oerhört kortsiktig lösning som kommer att leda till större problem. Vi råder inte bot på personalbrist genom att slita ut den personalen vi har; för att lösa personalbristen måste jobbet göras mer attraktivt istället för mindre. Att korta ner heltiden till 35 timmar, som i Aneby, eller upphäva personalnedskärningarna skulle båda vara konkreta lösningar som gör att fler vill söka sig till vården. Hälsoscheman gör istället så att vi riskerar att förlora utbildad personal till andra kommuner, jobb eller sjukskrivningar. Flera kollegor har redan sökt sig vidare.

 


Våra farhågor är inte tagna ur luften. Hälsoscheman är testade i många kommuner i Sverige; Mönsterås, Norrköping, Strängnäs och Göteborg är några exempel på kommuner där personalen vantrivs med sina nya scheman. Baserat på den informationen som finns backar nu flera kommuner, såsom Halmstad, Munkfors och Smedjebacken, från hälsoscheman.

 

Äldrevården kanske verkar dyr, men den måste få kosta. Hjälp personalen i Nordmaling att göra sina röster hörda! Nej tack till hälsoscheman.

 Källor, utöver den egna personalen i Nordmalings kommun:

 

Anette Tait/Isa Lundqvist #Nordmalings problem FB    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anette Tait/Isa Lundqvist #Nordmalings problem FB lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...