NEDLÄGNING AV ÅSHAMMARS SKOLA

Att stänga ner en fullt fungerande skola som har alla möjligheter att tillgå är obegripligt!

En skola som har nära relation med alla elever & vårdnadshavare.

En skola med nära till naturen, idrottshall, bibliotek och förskola.

NEDSTÄGNING av Åshammars skola skulle leda till ett nederlag för hela byn. Vem vill Flytta till en by utan skola för barn?

Sätta barn på 6år ensamma på en buss till en annan by för att gå i en annan skola är inte rätt!

 

Att behålla tryggheten för våra barn & vårdnadshavare.

Att få gå i en skola där du bor, att kunna gå eller cykla till din skola.

Inte behöva åka buss som 6-9 år gammal!

Vem tar då ansvaret över barna när de åker till och från skolan?

Vart är människans omtanke över barnas trygghet och välbefinnande i det hela?

 

En stor likgiltighet från kunskapsnämnden att ta ifrån de barn i Åshammar sin trygghet till lärande och framtid!

 

Tryggheten i en skola leda till god effekt både i undervisnings syfte och lärande hos de elever i Åshammars skola.

Den nära relation mellan förskola, skola, barn, elever, vårdnadshavare, lärare, förskolepedagoger och andra medmänniskor i byn kommer inte längre existera på samma vis!

 

Kunskapsnämnden ser just nu endast kostnaderna, det går före barnas Välbefinnande, Inlärning, Undervisning och Framtid

 

Bevara ÅSHAMAMRS skola!!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Caroline Bladin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...