NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR HEMMASITTARE NU!

Oavsett om det handlar om 5500 barn eller 55000 barn som inte går till en skola så är varje hemmasittande barn en tragedi för barnet, familjen och samhället i stort med enorma psykosociala men även ekonomiska kostnader.

Vi kräver en nationell handlingsplan OMGÅENDE för att tvärvetenskapligt skärskåda fenomenet hemmasittare och hur samhället ska kunna hjälpa dessa barn. Vi kräver att representanter från civilsamhället även bjuds in i detta samtal. En nationell samling kring problemet. Detta helt oavsett om barnet stannar hemma pga mobbing, bristande arbetsmiljö, uteblivet stöd/anpassningar, uteblivna utredningar om ex dyslexi npf osv, otillräckliga specialpedagogiska insatser, avsaknad av elevassistentstöd, resursskolor etc. Vi kräver att nya lösningar skapas- ex på mellanstatlig nivå hos länsstyrelserna och att nya "boxar" snickras.

bakom varje siffra finns ett trasigt barn.ett barn som halkar efter, stressas sönder och en ond spiral byggs på. Utbrända barn osv.

jag som skriver under stödjer tanken att varje unge räknas!


caroline lindholm    Kontakta namninsamlingens skapare