Namninsamling för en oberoende tillsyningsmyndighet över utbildningsväsendet på Åland


rättssäkerhet1.png

Ett demokratiskt rättssamhälle kännetecknas av ett oberoende rättssystem som tryggar medborgarnas rättsliga ställning och att få sin sak prövad i en fri oberoende domstol. Elevernas rättssäkerhet på Åland när det gäller förskola, grundskola och gymnasium är allting annat än just det. Vi behöver en oberoende tillsyningsmyndighet på Ålands som har till uppgift att granska att vårt utbildningssystem efterkommer de lagar som lagtinget har stiftat kring vår utbildning och de förordningar som landskapsregeringen tagit beslut om. Endast på detta sätt kan man trygga elevernas demokratiska rätt till ett rättssäkert utbildningssystem. I detta nu så beslutar landskapsregeringen om en förordning gällande utbildningen samtidigt som man i praktiken övervakar samma förordning. Den som stiftar lagar skall inte samtidigt verkställa samma lag och samtidigt agera domare över samma lag. Lagtinget har enligt självstyrelselagen en egen lagstiftningsbehörighet gällande utbildningen på Åland. 

Ålands Autismspektrumförening vill genom detta initiativ skapa ett rättstryggt utbildningssystem som tillförsäkrar eleverna en rättvis möjlighet att få en juridisk prövning


Henrik Lagerberg , Ålands Autismspektrumförening rf    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Henrik Lagerberg , Ålands Autismspektrumförening rf kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...