Namninsamling för tillräckliga resurser i Göteborgs stads förskolor och skolor

Återigen hotas Göteborgs förskolor, skolor och vuxenutbildning av besparingar och personalnedskärningar. Detta trots att medarbetarna redan har en extremt hög arbetsbelastning och att verksamheterna lider av allvarliga brister i arbetsmiljön. Vi som skrivit under kräver därför att tillräckliga resurser tilldelas Göteborgs förskolor, skolor och vuxenutbildning för att säkerställa god arbetsmiljö och likvärdig undervisning av god kvalité!


Sveriges Lärare Göteborg    Kontakta namninsamlingens skapare