Namninsamling för folkomröstning om detaljplan Tånga Gränd

I tidigare översikts- och detaljplaner för Västra Tångahed från 1998 var området, nu kallat Tånga Gränd, inte aktuellt för exploatering utan planlagt som skog. Sedan dess har antalet boende i närområdet ökat avsevärt och skolor och förskolor har tillkommit.

Behovet av grönområden för lek och rekreation har blivit betydligt större. Det närliggande naturreservatet används till stor del som betesmark och saknar träd. Det kan därför inte betraktas som lämpligt för lek och rekreation. Den skogbevuxna delen av naturreservatet är för liten och för
flack för att motsvara behovet.

Därför behöver den s.k. Tångaskogen (Åhmans banor), se rött kryss på bilagd karta, bevaras som ytterligare naturresurs. 

Vi som här tecknat våra namn vill: 

  • att Tångaskogen (Tånga Gränd) ska bevaras som den är och inte bebyggas
  • att området skyddas i översiktsplanen som tätortsnära natur enligt Boverkets Visionför Sverige 2025
  • att en kommunal folkomröstning om denna fråga genomförs

För att deltaga i denna namninsamling skall du vara mantalsskriven i Vårgårda kommun och ha fyllt 18 år.

Sekretess råder på insamlade uppgifter. Endast namn och stad publiceras i allmänna listan av underskrifter.

Tänk på att du behöver verifiera din underskrift via en länk som kommer till din e-post. Först då är underskriften gilltig.

Efter avslutat underskrift via din epost, kontrollera att ditt namn dyker upp i lista med underskrifter. Har du problem kan du klicka på länken  ”Kontakta namninsamlingens skapare”  som finns längst ned på sidan (efter bilden över området). Där kan du beskriva ditt problem för att få hjälp.

namninsamling.JPG

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Mats Carlberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...